Overige informatie

Lees hier alle overige informatie betreffende o.a. copyright, privacy én cookie gebruik.

Disclaimer

Cleanprofs B.V. streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Ondanks dit streven bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet of actueel is. Cleanprofs B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Privacy Statement

Bekijk het privacystatement hier.

Cookies

Bekijk het cookie statement hier.

Statutaire vestiging

De dienstverlener is Cleanprofs B.V. Zij is statutair gevestigd te Schiedam en houdt kantoor aan de Westlandseweg 12, Wateringen. 
KvK nummer 27371834.