Service & meer

Disclaimer

Disclaimer Cleanprofs B.V. streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Ondanks dit streven bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet of actueel is. Cleanprofs B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gebruikt, verspreid of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Cleanprofs.

Drie Cleanprofs bij het hoofdkantoor.
Een Cleanpro plaatst de vuilnisbak in de schoonmaakwagen.

Privacy Statement

Cookies

Statutaire vestiging

De dienstverlener is Cleanprofs B.V. Zij is statutair gevestigd te Schiedam en houdt kantoor aan de Westlandseweg 12, Wateringen.
KvK nummer 57693536.

Het hoofdkantoor van Cleanprofs