Disclaimer

Cleanprofs B.V. streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Ondanks dit streven bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet of actueel is. Cleanprofs B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Privacy Statement

Cleanprofs B.V. respecteert de privacy van bezoekers van de website en zorgt ervoor dat de verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet stelt. Binnen Cleanprofs B.V. heeft iedere medewerker een geheimhoudingsplicht. Cleanprofs B.V. houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website. Hiermee kan Cleanprofs B.V. de website verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. Cleanprofs B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen ook zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functies van onze dienst werken dan niet goed meer.

 

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gebruikt, verspreid of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Cleanprofs.

Statutaire vestiging

De dienstverlener is Cleanprofs B.V. Zij is statutair gevestigd te Schiedam en houdt kantoor aan de Westlandseweg 12, Wateringen. KvK nummer 27371834.

Onze klantenservice

Vragen over uw schone kliko? Wij zitten voor u klaar!